Country reports

De Country Reports zijn bedoeld om een beeld te schetsen van de situatie van de schoolsystemen (basis- en middelbaar) voor nieuwkomers van de drie verschillende landen en steden vanuit een kwalitatief standpunt. Deze rapporten verschaffen precieze informatie verschaffen over de actuele situatie van deze schoolsystemen in elke stad, met extra aandacht voor het onderwijs aan nieuwkomers.

Het voornaamste doel van het rapport is om uiteindelijk op beleidsniveau het programma in te voeren, op basis van de feiten en perspectieven die worden verschaft. Politieke vertegenwoordigers kunnen de resultaten gebruiken om de ondersteuning van de nieuwkomers in hun land en/of stad te verbeteren en te versterken.

Country Report Finland (Engelse versie)
Country Report Nederland
Country Report Flanders (Engelse versie)
algemene-informatie-onthaalonderwijs-vlaanderen

Daarnaast is er een poster gemaakt om het EDINA project te presenteren. Bekijk deze EDINA poster hier!